Mera Projeleri


Mera Projeleri

4342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre; arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde "Geri Dönüşüm Projesi" hazırlanır.
 
     Bu kapsamda Tahsis amacı değişikliğine konu geri dönüşümü mümkün olan yatırımlarda teminata esas olacak şekilde "Mera Geri Dönüşüm Projesi" hazırlanır. Söz konusu proje için gerekli olan Serbest Mühendislik Müşavirlik Belgeli (SMMB belgeli), mera konusunda eğitim almış konu uzmanı ziraat mühendisi şirketimiz bünyesinde mevcuttur.