Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 mart 2024 tarihi itibari ile İPARD III çağrısına çıkılacağını duyurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 mart 2024 tarihi itibari ile İPARD III çağrısına çıkılacağını duyurdu

2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;

 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 
 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 
 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur

https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/IPARD%20III%20-%202024%20Y%c4%b1l%c4%b1%20%c3%96n%20%c4%b0lan%c4%b1-v3.pdf