Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayınlanmıştır.

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm