IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Ön İlanı Yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Ön İlanı Yayımlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
ONBİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI ÖN İLANI
 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu en geç 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde
Onbirinci Başvuru Çağrı İlanına çıkacaktır.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD
Programı Fonu’dur.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve
yatırımın uygulanacağı iller IPARD Programı’nın uygulandığı 42 ildir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER
“11. Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “302 - Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.
Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu tarafından ilan edilen son başvuru kabul tarihinden
önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir. Yapı ruhsatları, 11.
Çağrı başvuru kapanış tarihinden sonra alınmış başvurular uygun olarak
değerlendirilmeyecektir.
 
BAŞVURU TARİHLERİ
Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içermeyen başvurular için:
Buna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 30 gün olacaktır.
Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içeren başvurular için:
Buna ilişkin başvuruların son teslim tarihi Çağrı İlanından itibaren 45 gün olacaktır.
 
ONBİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
IPARD II Uygulama dönemi 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile sona erecektir.
Bu Çağrı kapsamda başvuruların tamamlanmasını müteakip ödemelerin
zamanında yapılabilmesini teminen projelere ilişkin Ödeme Talep
Paketlerinin en geç 31 Ekim 2023 tarihine kadar Kuruma sunulması
gerekecektir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin başvuru hazırlıkları sırasında
ilgili tarihe dikkat edecek şekilde yatırım planlamalarını yapmaları önemlidir.
Bu duyuru ön çağrı ilanı niteliğinde olup, yayımlanacak Onbirinci Başvuru Çağrı
İlanı esas olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu ön ilanda
duyurulan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.