DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDE IPARD/TKDK PROJELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN İLK HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ.

DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDE IPARD/TKDK PROJELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN İLK HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ.

LİDYA TM DANIŞMANLIK OLARAK SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN YENİLİKLERE ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ
DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDE IPARD/TKDK PROJELERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN İLK HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösterir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.
TSE Nedir?
TSE Türk Standartları Enstitüsünün kısa bir şekilde ifadesi olmaktadır. Sunulmuş bulunan hizmetlerin ya da üretilmiş bulunan ürünlerin de TSE standartları doğrultusunda belirtilmiş bulunan minimum kalite koşullarını da karşılamış bulunmasını gerektirmektedir. Bir hizmete veya ürüne yönelik olduğu takdirde TSE Belgesi’nin bulunması, Türk Standartları Enstitüsü’nce sahip bulunduğunuz hizmet ve ürünlere yönelik bütün süreçler de hizmet ve ürünlerin bulunması gereken kalite koşullarını sağlamaktadır manasına gelmektedir.
TSE (Hizmet Yeterlilik Belgesi)
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet faaliyetinde bulunan firmaların, hizmetini gerçekleşmiş bulunduğu alanlar üzerine de yeterliliğini ve standartlara uygunluğunu inceleyerek verilmiş bulunan bir belge olmaktadır. TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi); firmaların sunmuş bulunduğu hizmetlerin de yeterlilik durumunu, iş alanları ve ilgili Türk Standartları’na uygun bir biçimde tasarlanmış bulunan koşullara da uygunluğunu ifade eden ve sözleşmeyle yürürlüğe girebilen ve geçerlilik süresi de 1 yıl olan belge olmaktadır. Bu belge, iş sahalarının da mevzuata uygunluk derecesini, tüketiciye de sağlanmış bulunan hizmetlerin yeteneklerin ve imkânların da yeterlilik düzeyini ifade etmektedir.
TSE HYB geçerlilik süresi de 3 yıl olan ve her yıl incelenmesi sonucunda yıllık biçimde vizelenen bir belge olmaktadır. Standartlarının da hazır hale getirilmiş bulunması, ülke şartlarına göre belirlenmiş ve sunulmuş bulunan hizmetlerin de güvenilir, hızlı bir biçimde yürütülmesine neden olmaktadır. Bu standartları da “TSE Hizmet Yeterlilik Birimi Uzmanları”’ nın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da düzenlenmiş bulunan kriterler doğrultusunda kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk denetimler de ilgili belgenin alınmış bulunduğu ve TSE tarafından da belgenin yılda en az bir defa alınmış bulunduğu tarih içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. TSE (Hizmet Yeterlilik Belgesi) sertifikası alma isteğinde bulunan firmaların, hizmet alanlarına göre yapmış oldukları kontroller de farklılaşma gösterebilmektedir.
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,  faaliyet içerisinde bulunduğumuz hizmet biçimine göre HYB TSE standardınız da belirlenmiş bulunmaktadır. Firmanızda standardınıza göre de sağlamanız zorunlu olan asgari koşullar şunlar olmaktadır:
Faaliyet içerisinde bulunduğunuz sektöre göre yetkili servis, özel servis veya iş yeri olmanız koşulu bulunmaktadır.
İlk aşamada standartlarınızın belirli kriterler doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. Standartların da belirlenmesi üzerine TSE HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi’ndeki) ilgili koşulların da karşılanma denetimleri zorunlu olmaktadır.