TKDK İPARD2 DESTEKLENEN ALANLAR

TKDK İPARD2 DESTEKLENEN ALANLAR

TKDK IPARD2 DESTEKLENEN ALANLAR:

1-Tarım İşletmelerinin fiziksel Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
2-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirmesi ve iş Geliştirme
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı
5-Tarım-Çevre,İklim ve Organik Tedbiri
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları