Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11. ETAP Uygulama Rehberi Yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11. ETAP Uygulama Rehberi Yayınlanmıştır.

Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi : 2 Aralık 2016

Hibe Oranı : % 50

Başvuru konuları ve proje tutarları:

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası,
g)Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez
 Daha fazla bilgi için 0312 418 90 70 den bize ulaşabilirsiniz.